Monday, February 20, 2023

เพชรบูรณ์ ออกบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณี ผู้ป่วยติดเตียง

 


เพชรบูรณ์ ออกบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณี ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00- 13.00 น. ณ พื้นที่ตำบลในเมือง, ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางมาลัยวดี วัฒนะ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณี ผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ขอมีบัตรฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางศศิธร ตันชูชีพ ณ รพ.เพชรบูรณ์ (ภูมิลำเนาอยู่ตำบลบ้านโคก)
2. นายธนาคาร ค่ายชัยภูมิ ตำบลบ้านโตก
ในการนี้ สร้างความยินดีและความสุขให้แก่ญาติผู้ดูแลเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะได้ใช้บัตรฯ ไว้เพื่อติดต่อรับสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1560723767771855/
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ