Wednesday, February 8, 2023

รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์โชว์ชิมมะขามหวานขึ้นราชี้เป็นเชื้อรากินได้เจออย่าทิ้งมีงานวิจัยรองรับรองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์โชว์ชิมมะขามหวานขึ้นราชี้เป็นเชื้อรากินได้เจออย่าทิ้งมีงานวิจัยรองรับ

                  รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ชว์ชิมมะขามหวานขึ้นราชี้เป็นเชื้อรากินได้เจออย่าทิ้งมีงานวิจัยรองรับ
                 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการประมูลมะขามหวาน จำนวน 8 กล่อง เพื่อนำรายได้มอบกาชาดจังหวัด ในโอกาสนี้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ชิมมะขามหวานที่ขึ้นราโชว์ และกล่าวว่ามะขามที่แกะออกมาแล้วพบเชื้อราสีขาวนั้น สามารถรับประทานได้ หากพบอย่าทิ้ง มีงานวิจัยรองรับ

                 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา สนามชัยสกุล ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ภาควิชาชีวภาพเราได้มีการเก็บตัวอย่างเชื้อราจากมะขามหวานทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ นำมาเพาะเลี้ยงและแยกเชื้อออกมา พบว่าเชื้อราที่เด่นและสำคัญ เป็นเชื้อราขาว ที่เรียกว่า ราน้ำตาล มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Peatalotiopsis sydowiana มีการส่งไปวิเคราะห์ที่ ศูนย์เทคโนโลยีไบโอเทคที่กรุงเทพฯ และมีการวิเคราะห์ว่าเชื้อราตัวนี้มีสารพิษ สามารถรับประทานได้หรือไม่ 

                ซึ่งมีรายงานกลับมาว่าเป็นกลุ่มเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษ ซึ่งสามารถรับประทานได้โดยไม่เป็นพิษกับร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่าราชนิดนี้ มีประโยชน์หรือไม่ โดยพบว่า มะขามหวานที่เป็นเชื้อรา จะมีสารต้านอนุมูลอิสระ มากกว่ามะขามที่ไม่เป็นเชื้อรา 1,000 เท่า ซึ่งมีตัวเลขยืนยันในงานวิจัย นอกจากนี้เชื้อราตัวนี้ยังทำให้มะขามหวานมีรสชาติหวานขึ้น เนื่องจากเชื้อราไปลดปริมาณ กรดทาร์ทาริก ที่มีรสเปรี้ยวให้ลดน้อยลง ทำให้มะขามหวานมีแต่ปริมาณน้ำตาล
                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงก์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ