Wednesday, February 8, 2023

เพชรบูรณ์- จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประมูลมะขามหวาน ปี 2566 8 ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ได้กว่า 6 หมื่นบาท นำรายได้ทั้งหมด มอบให้กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์

 


เพชรบูรณ์- จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประมูลมะขามหวาน ปี 2566 8 ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ได้กว่า 6 หมื่นบาท นำรายได้ทั้งหมด มอบให้กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์

                  จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประมูลมะขามหวาน ปี 2566 8 ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2666 ได้กว่า 6 หมื่นบาท นำรายได้ทั้งหมด มอบให้กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
                วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประมูลมะขามหวานที่ชนะการประกวด ประจำปี 2566 และรางวัลสุดยอดมะขามหวาน ปี 2564 และ 2565 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ รวม 8 กระเช้าเพื่อนำรายได้ทั้งหมด มอบให้กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์

              โดยการประมูลครั้งนี้ มีผู้ร่วมประมูลจำนวน 14 ราย รวมยอดประมูลทั้งสิ้น 60,500 บาท โดยมีผู้ให้การสนับสนุนและผู้ประมูล ประกอบด้วย...... 1.พันธุ์สีทอง รางวัลสุดยอดมะขามหวาน ประจำปี 2566 ได้รับการสนับสนุนจากนายอภิวรรธน์ ขีดวัน ผู้ชนะการประกวดสุดมะขามหวาน ปี 2566 เกษตรกรตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ชนะการประมูล นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมูลในราคา 16,000 บาท             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ