Wednesday, February 15, 2023

อำเภอในเขตเพชรบูรณ์เปิดบริการทางด่วนจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์

 


อำเภอในเขตเพชรบูรณ์เปิดบริการทางด่วนจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์
          อำเภอศรีเทพและวังโป่ง อำเภอละ 11 คู่ อำเภอเขาค้อ 12 คู่ และอำเภอหล่มสัก 50 คู่
         ณ ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนอำเภอศรีเทพ
         นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ แสดงความยินดีและร่วมมอบใบสำคัญการสมรส พร้อมของที่ระลึก ให้กับคู่สมรส ที่จดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก Happy Valentine”s Day จำนวน 11 คู่สมรส โดยมีนางสาวจรียา ท่างาม ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวจุฑามณี โปรดเลื่อม ปลัดอำเภอ รักษาการ ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานทะเบียนและบัตร เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบและเป็นสักขีพยาน
          ส่วนวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์    นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นผู้ลงนามในทะเบียนสมรส เนื่องในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ โดยผู้ที่มาจดทะเบียนสมรส จำนวน 11 คู่ จะได้รับของที่ระลึกจากนายอำเภอวังโป่งพร้อมอวยพรให้คู่สมรส จงมีความสุข ความเจริญตลอดไป
          สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่ เวลา 8.30-16.30 น. ณ สำนักทะเบียนอำเภอเขาค้อ
          นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ นายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายนริส กลึงกลมเกลียว ปลัดอำเภอ ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบใบสำคัญการสมรสพร้อมของที่ระลึก ให้แก่คู่รักจำนวน 12 คู่ เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก
          สำหรับอำเภอหล่มสักนั้น วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นถึง 16.45 น. นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้สำนักทะเบียนอำเภอหล่มสัก ให้บริการจดทะเบียนสมรสให้คู่รัก เนื่องในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ โดยมีคู่จดทะเบียนสมรสทั้งหมด จำนวน 50 คู่ การจดทะเบียนสมรสดังกล่าว นับเป็นปรากฏการณ์วันแห่งความรัก ที่สร้างความประทับในหลายอำเภอ สำหรับอำเภออื่นๆ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จะนำเสนอจำนวนคู่สมรสต่อไป
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงก์

 https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1557035668140665/

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ