Thursday, January 25, 2024

เพชรบูรณ์เตรียมพร้อมรองรับนักวิ่งทั่วประเทศ โครงการวิ่งตาดหมอกมาราธอนประจำปี 2567

 เพชรบูรณ์เตรียมพร้อมรองรับนักวิ่งทั่วประเทศ โครงการวิ่งตาดหมอกมาราธอนประจำปี 2567 


         เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิ่งตาดหมอกมาราธอน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเขตบริการห้วยบง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตาดหมอก อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

          การประชุมดังกล่าวมีนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมการดำเนินงานให้เกิดความเรียบร้อย และพัฒนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมา          ทั้งนี้ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งตาดหมอกมาราธอน ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมนายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก นายโกศล รอดมา รองอธิการบดีมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ นางสาวทัศนีย์ ศรีไสว ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจิรนันท์ เปลี่ยนสาย ผู้แทนท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  และประธานฝ่ายจัดการแข่งขันจำนวน 9 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิ่งตาดหมอกมาราธอน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในทุกๆ ด้าน ณ ห้องประชุมเขตห้วยบง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

           ติดตามคลิปการจัดงานวิ่งตาดหมอกมาราธอน ปี 2567 ได้ที่เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/2RN

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ