Wednesday, March 1, 2023

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

                มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

                 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสุเทพ  เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 3  หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์        รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอวังโป่ง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังโป่ง นายก อบต.ท้ายดง จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.  ชรบ. เข้าร่วมพิธี โดยมี จ่าสิบเอกบุญชอบ  ถาวรศักดิ์ เป็นเจ้าของบ้าน 

               ในการนี้ ส่วนราชการประจำจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบเงิน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

                ติดตามภาพส่วนหนึ่งเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1570027433508155/ 


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ