Wednesday, February 8, 2023

เนืองแน่นด้วยเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน เวทีกลาง ในงานมะขามหวานฯ ปี 2566

เนืองแน่นด้วยเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน เวทีกลาง ในงานมะขามหวานฯ ปี 2566 

                    เมื่อคืนวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งนับเป็นคืนที่ 5 ของการจัดงาน มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กิจกรรมการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ภายใต้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2566 โดยมีผู้ชมและผู้แสดงบนเวที กลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2566 อย่างเนืองแน่น


                  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์(ภายใต้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2566) มีการจัดการแสดง จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การประกวดร้องเต้นเล่นดนตรี ทูบีนัมเบอร์วัน เป็นการแสดงที่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้แสดงจำนวน 50 คน
            ชุดที่ 2 การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ซึ่งเป็นการเต้นประกอบเพลงเป็นทีม ๆ ละ จำนวน 10 - 20 คน ประกอบเพลง จำนวน 1 เพลง โดยมีการออกแบบการเต้นที่แข็งแรง สวยงาม แบ่งออกเป็นรุ่นอายุ 3 รุ่น รวม 100 คน คือ รุ่นอายุ 6-9 ปี รุ่นอายุ 10-14 ปี และรุ่นอายุ 15-22 ปี 
            ส่วนชุดที่ 3 เป็นการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เป็นการแสดงความสามารถของเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2565 โดยมีผู้แสดง จำนวน 50 คน 
            และชุดที่ 4 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2022 เป็นการแสดงความสามารถของเยาวชน ผู้ประกวดต้องแสดงความสามารถพิเศษร่วมกัน โดยการร้องและ/หรือเต้นร่วมด้วย ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที โดยมีผู้ประกวด จำนวน 60 คน

            ติดตามคลิปบรรยากาศส่วนหนึ่งของงานได้ที่ เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงก์
            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงก์ 

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ